മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എന്‍.എം.വിജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂമല
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍.എം.വിജയന്‍
വിലാസം മണിച്ചിറക്കല്‍, മണിച്ചിറ, പൂമല-673592
ഫോൺ 04936222298
മൊബൈല്‍ 9744655298
വയസ്സ് 69
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി