മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അബ്ദു റഹിമാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലുങ്ങല്‍ സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദു റഹിമാന്‍
വിലാസം പോക്കുഹാജിന്റെ പുരക്കല്‍, ആലുങ്ങല്‍ സൌത്ത്, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025734141
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളി