മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ശ്രുതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടപ്പാളി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രുതി
വിലാസം എരഞ്ഞിക്കാളിയില്‍ ഹൌസ്, , ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539133149
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍