മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സക്കീന കോയ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാപ്പപ്പടി
മെമ്പറുടെ പേര് സക്കീന കോയ പി
വിലാസം പഞ്ചാര ഹൌസ്, ഒട്ടുമ്മല്‍ ബീച്ച്, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ 04942412116
മൊബൈല്‍ 9656806932
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം തരം
തൊഴില്‍