മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അലിക്കുട്ടി കെ സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒട്ടുമ്മല്‍ സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അലിക്കുട്ടി കെ സി
വിലാസം കൊങ്ങന്റെ ചെറുപുരക്കല്‍, , പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947148888
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം തരം
തൊഴില്‍ കച്ചവടം