മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അഷ്റഫ് കിഴക്കിനിയകത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പരപ്പനങ്ങാടി സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അഷ്റഫ് കിഴക്കിനിയകത്ത്
വിലാസം കിഴക്കിനിയകത്ത് ഹൌസ്, കെ പി എച്ച് റോഡ്, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847447854
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡി ഫാം
തൊഴില്‍ കച്ചവടം