മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഉമ്മുകുല്‍സുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആവിയില്‍ ബീച്ച്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉമ്മുകുല്‍സു
വിലാസം പള്ളിച്ചിന്റെ പുരക്കല്‍, ആവിയില്‍ ബീച്ച്, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605636280
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍