മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ആയിഷാബി സി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറമംഗലം സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ആയിഷാബി സി വി
വിലാസം ചാന്ത് വീട്ടില്‍ ഹൌസ്, ചിറമംഗലം സൌത്ത്, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895113600
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം ആറാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍