മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

നഫീസു ടി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നസീബ് നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നഫീസു ടി പി
വിലാസം തടത്തില്‍ പുന്നത്താട്ടില്‍, ചിറമംഗലം, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746131299
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബാങ്ക് കളക്ഷന്‍ ഏജന്റ്