മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

റസിയാബി പി ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സ്റ്റേഡിയം
മെമ്പറുടെ പേര് റസിയാബി പി ഒ
വിലാസം പുതിയ ഒറ്റയില്‍ ഹൌസ്, പുത്തരിക്കല്‍, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ 04942412961
മൊബൈല്‍ 9946296364
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം