മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് ജമാല്‍ പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടത്തിരുത്തിക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ജമാല്‍ പി കെ
വിലാസം ഗ്രീന്‍ വ്യൂ, പരപ്പനങ്ങാടി, അഞ്ചപ്പുര-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447839373
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം (പൂര്‍ത്തിയാക്കി)
തൊഴില്‍ കൃഷി