മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എം സി നസീമവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ലക്ഷം വീട്
മെമ്പറുടെ പേര് എം സി നസീമ
വിലാസം മനകുളങ്ങര ചോളക്കകത്ത്, പരപ്പനങ്ങാടി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995184202
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി (പരാജയം)
തൊഴില്‍ സ്വസ്ഥം