തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

എറണാകുളം - പിറവം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കക്കാട് വെസ്റ്റ്‌ പ്രശാന്ത്‌ ആര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 കക്കാട് സെന്‍ട്രല്‍ ജൂബി പൌലോസ് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
3 കക്കാട് ഈസ്റ്റ്‌ പ്രീമ സന്തോഷ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 കക്കാട് സൗത്ത് ഷെബി ബിജു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 കരക്കോട് സിനി ജോയ്‌ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
6 കൊള്ളിക്കല്‍ ജിന്‍സി രാജു കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പിറവം ടൌണ്‍ രാജു പാണാലിക്കല്‍ കൌൺസിലർ കെ.സി (ജെ) ജനറല്‍
8 തോട്ടഭാഗം നോര്‍ത്ത് ബബിത ശ്രീജി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 പിറവം നോര്‍ത്ത് രമ വിജയന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 പിറവം സൗത്ത് ഗിരീഷ് കുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 പിറവം ഈസ്റ്റ്‌ ബാബു പാറയില്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
12 കൊമ്പനാമല ജോജിമോന്‍ സി ജെ കൌൺസിലർ കെ.സി (ജെ) ജനറല്‍
13 പാലച്ചുവട്‌ നോര്‍ത്ത് ഏലിയാമ്മ ഫിലിപ്പ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ഇടപ്പള്ളിച്ചിറ ഡോ അജേഷ്‌ മനോഹര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 ഇല്ലിക്കമുക്കട തോമസ് മല്ലിപ്പുറം കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 നാമക്കുഴി മോളി വലിയകട്ടയില്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 കല്ലുമട അന്നമ്മ ഡോമി കൌൺസിലർ കെ.സി (ജെ) വനിത
18 മുളക്കുളം പ്രശാന്ത് മമ്പുറത്ത് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 തോട്ടഭാഗം സൗത്ത് അഡ്വ. ബിമല്‍ ചന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
20 കളംമ്പൂര്‍ ഇട്ട്യാര്‍മല ഷൈനി ഏലിയാസ് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
21 കളംമ്പൂര്‍ സൗത്ത് ജില്‍സ് പെരിയപ്പുറം കൌൺസിലർ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
22 കളംമ്പൂര്‍ വെസ്റ്റ് അഡ്വ. ജൂലി സാബു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത
23 പാഴൂര്‍ സൗത്ത് വല്‍സല വര്‍ഗീസ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 പാഴൂര്‍ വെസ്റ്റ് കെ പി സലിം വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
25 പാഴൂര്‍ ഈസ്റ്റ്‌ വൈശാഖി എസ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
26 പാഴൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ മോളി ബെന്നി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
27 പാഴൂര്‍ നോര്‍ത്ത് ഡോ.സന്‍ജിനി പ്രതീഷ്‌ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത