തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

പാലക്കാട് - വാണിയംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പനയൂര്‍ അബ്ദുള്‍ സലാം എന്‍.എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 എടക്കോട് സൂരജ്.സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കോതയൂര്‍ സിന്ധുമോള്‍.എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 വാണിയംകുളം കെ.ഭാസ്കരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പുലാച്ചിത്ര ജയരാജന്‍.പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 മനിശ്ശീരി പി.കനകരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 ആറംകുളം എ.സി.സുബ്രമണ്യന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
8 മനിശ്ശീരി ഈസ്റ്റ് അംബിക മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 തൃക്കങ്ങോട് ഉഷാകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ചോറോട്ടൂര്‍ പ്രജീഷ്.കെ.പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
11 വെള്ളിയാട് പ്രിയ.എം. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
12 ചെറുകാട്ടുപുലം കെ.പി.പ്രേമകുമാരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
13 മാന്നന്നൂര്‍ കൃഷ്ണകുമാര്‍.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 ത്രാങ്ങാലി പ്രേമ.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 പാതിപ്പാറ മല്ലിക.കെ.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
16 കൂനത്തറ രാജശ്രീ.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 കൂനത്തറ വെസ്റ്റ് അനിത.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 പനയൂര് വെസ്റ്റ് വായനശാല ജയപ്രഭ.ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത