തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

തിരുവനന്തപുരം - പൂവച്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൊണ്ണിയൂര്‍‌ രമ്യ വി ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 ഉണ്ടപ്പാറ ഷെരീഫാ ബീവി ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
3 ആലമുക്ക് സുരേഷ് കുമാര്‍ എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
4 കുഴയ്ക്കാട് സുനി സോമന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 പുളിങ്കോട് നസീമ ബീവി ജെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 കോവില്‍വിള രേണുക കുമാരി ഡി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
7 ഇലയ്ക്കോട് ലാല്‍സി പ്രസന്നകുമാരി എല്‍ എല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 പന്നിയോട് എസ് വിജയദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കല്ലാമം സുജ ഒ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 പട്ടകുളം എസ് സ്റ്റീഫന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 വീരണകാവ് പി മണികണ്ഠന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 ചായ്ക്കുളം ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
13 മൈലോട്ടുമൂഴി വി ശ്രീകണ്ഠന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ആനാകോട് ബീന എല്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
15 മുണ്ടുകോണം രാജേശ്വരി പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 മുതിയാവിള രാമചന്ദ്രന്‍ കെ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 തോട്ടമ്പറ ദിനേഷ് എ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 കാട്ടാക്കട മാര്‍ക്കറ്റ് ബിന്ദു എസ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 ചാമവിള ആര്‍ രാഘവലാല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 കരിയംകോട് സി ജെ പ്രേമലത വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
21 പൊന്നെടുത്തകുഴി മിനി പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
22 പൂവച്ചല്‍ ജി ഒ ഷാജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
23 കാപ്പിക്കാട് ഷൈലജദാസ് എല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത