കുടുംബശ്രീ വ്ളോഗും റീല്‍സും തയാറാക്കി അയയ്ക്കൂ...നേടൂ കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍

Posted on Wednesday, January 18, 2023

കുടുംബശ്രീ രജതജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്ളോഗ്, റീല്‍സ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇതാ സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കുടുംബശ്രീയുടെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികള്‍, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നിവ വിഷയമാക്കിയ വ്ളോഗ്, റീല്‍സ് എന്നിവയാണ് മത്സരത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി എട്ട്.


 ഏറ്റവും മികച്ച വ്ളോഗിന് 50,000 രൂപയാണ് സമ്മാനം. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് 40,000 രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 30,000 രൂപയും ക്യാഷ് അവാര്‍ഡായി ലഭിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ച റീല്‍സിന് 25,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡായി ലഭിക്കുംയ 20,000 രൂപയും 15,000 രൂപയുമാണ് റീല്‍സ് മത്സരത്തില്‍ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡായി ലഭിക്കുക. കൂടാതെ മികച്ച എന്‍ട്രികള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവുമുണ്ടായിരിക്കും. ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ് കൂടാതെ ട്രോഫിയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.


  നിബന്ധനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക - www.kudumbashree.org/reels2023

 

Content highlight
Make Vlogs, Reels about Kudumbashree and win exciting prizesml