പുതിയ 28 നഗരസഭകളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

Posted on Saturday, January 19, 2019

പുതിയ 28 നഗരസഭകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി  ശ്രീ. എ.സി. മൊയ്ദീന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സ്ഥലം : സെക്രെട്ടറിയേറ്റ് സൗത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍, തിരുവനന്തപുരം
സമയം : വൈകുന്നേരം 4 മണി

Content highlight
Inauguration of thw websites of new municipalities