നഗരസഭാ ദിനാഘോഷം ലോഗോ പ്രകാശനം 2018

Posted on Thursday, January 11, 2018

2018 ജനുവരി 19,20 തിയതികളിൽ  സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന നഗരസഭാ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. കെ.ടി.ജലീൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Municipal Day Logo Release