കേരള സ്റ്റേറ്റ് റുറല്‍ റോഡ്‌ ഡവലപ് മെന്റ് ഏജന്‍സി -ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു