തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

പാലക്കാട് - പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വള്ളൂർ നോർത്ത് സി എ സാജിത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
2 വള്ളൂർ ഈസ്റ്റ് മഹേഷ് പി കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
3 രണ്ടാം മൈൽ സുരേഷ് എ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 കളപ്പാറ മുനീറ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
5 കൊടലൂർ സെ ൻറർ സൈതലവി പി വി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
6 നെടിയംകുന്ന് പ്രമീള എം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
7 ശങ്കരമംഗലം കെ ടി ഹമീദ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 തെക്കുമുറി അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം റാസി ( സി എ റാസി) കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
9 ചോരക്കുന്ന് വിജയകുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 കോളേജ് ടി പി ഷാജി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
11 കിഴക്കേ അങ്ങാടി മോഹന്‍ കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ സി
12 ഹിദായത്ത് നഗർ റസ്ന കെ.വി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
13 ചെറുളിപ്പറന്പ് ആനന്ദവല്ലി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ സി വനിത
14 കീഴായൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
15 ലവ്‌ലി എന്‍ രാജന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കോളോർകുന്ന് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഒ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 മേലേ പട്ടാമ്പി കെ.ടി റുക്കിയ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
18 ഉമിക്കുന്ന് സജ്ന ടി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
19 നമ്പ്രം റഷീദ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
20 പട്ടാമ്പി ടൌണ്‍ ലബീബ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
21 കൈത്തളി സി സംഗീത കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
22 നേതിരിമംഗലം അർഷ സി പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
23 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെ ആർ നാരായണ സ്വാമി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 പരുവക്കടവ് ഷബ്ന പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
25 കോഴിക്കുന്ന് കെ ബഷീർ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
26 വടക്കുമുറി കവിത പി.കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
27 തോട്ടുങ്ങൽ സിറ്റി ശ്രീനിവാസന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
28 വള്ളൂർ സെന്റർ ദീപ കെ.സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത