മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജ്ന ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉമിക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് സജ്ന ടി
വിലാസം കുന്നത്തേതില്‍ ഹൌസ്, ഉമിക്കുന്ന്, കിഴായൂർ-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048707413
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം തരം
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്