മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോഹന്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴക്കേ അങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് മോഹന്‍ കെ
വിലാസം കക്കാട്ടിരി ഹൌസ്, മേലെ പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി-679306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946461178
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ്