ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി രാജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവര്‍തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് പി രാജീവ്
വിലാസം ഇലപ്പന്‍കോട് കിഴക്കതില്‍, തേവര്‍തോട്ടം, തടിക്കാട്-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745185056
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മറ്റ് സേവന തുറകള്‍