മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഹനീഫ പി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഞ്ചപ്പുര
മെമ്പറുടെ പേര് ഹനീഫ പി എം
വിലാസം പുളിക്കുട്ടിയകത്ത് മുല്ലക്കകത്ത്, പി എം ഹൌസ്, കൊടപ്പാളി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895439497, 8891439497
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ വ്യാപാരം