കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 04.01.2024 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 02.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു

Posted on Wednesday, January 3, 2024
Content highlight
Co-ordination Committee Meeting will be held on Thursday 4.01.2024 at 02.30 PM at Secretariat Annex 2, Layam Hall