തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : അഡ്വ. ഡി സുരേഷ് കുമാർ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : എ ഷൈലജാ ബീഗം
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
എ ഷൈലജാ ബീഗം ചെയര്‍മാന്‍
2
കെ ഷീല കുമാരി മെമ്പര്‍
3
സോഫി തോമസ് മെമ്പര്‍
4
സി കെ വൽസല കുമാർ മെമ്പര്‍
5
കെ വി ശ്രീകാന്ത് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സുനിത എസ്സ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ഗീതാ നസീര്‍ മെമ്പര്‍
3
വി ശശിധരൻ നായർ മെമ്പര്‍
4
കെ വേണുഗോപാലൻ നായർ മെമ്പര്‍
5
ആർ സുഭാഷ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ബി ചെയര്‍മാന്‍
2
ഗിരികൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍
3
വി എസ്സ് ബിനു മെമ്പര്‍
4
സൂര്യ.എസ്.പ്രേം മെമ്പര്‍
5
ഉനൈസ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സലൂജ വി ആർ ചെയര്‍മാന്‍
2
ബേബി സുധ റ്റി മെമ്പര്‍
3
രാധിക വി മെമ്പര്‍
4
ആർ കെ അൻസജിത റസ്സൽ മെമ്പര്‍
5
ഭഗത് റൂഫസ് ആർ.എസ്സ് മെമ്പര്‍
മരാമത്ത് കാര്യസ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
എം ജലീൽ ചെയര്‍മാന്‍
2
ബിൻഷ ബി ഷറഫ് മെമ്പര്‍
3
മിനി മെമ്പര്‍
4
അഡ്വ. വിനോദ് മെമ്പര്‍
5
പ്രിയദർശിനി വി മെമ്പര്‍