ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനോജ് കമ്പനിവിളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടമുക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മനോജ് കമ്പനിവിള
വിലാസം വിനോദ് ഭവന്‍, ചുനക്കര വടക്ക്, ചുനക്കര പി.ഒ-690534
ഫോൺ 0479-2378734
മൊബൈല്‍ 9446120382
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം