തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചുനക്കര വടക്ക് സവിതാ സുധി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 അമ്പലവാര്‍ഡ് ജയലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 ചുനക്കര കിഴക്ക് അനു സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
4 ചുനക്കര നടുവില്‍ കിഴക്ക് പി.എം രവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
5 കോട്ടവാര്‍ഡ് സബീന റഹിം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ആശുപത്രി വാര്‍ഡ് ഷക്കീല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ചാരുംമൂട് മാജീദാ സാദിഖ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 പാലൂത്തറ വി.കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കരിമുളയ്ക്കല്‍ തെക്ക് അഡ്വ: കെ.ആര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 കരിമുളയ്ക്കല്‍ വടക്ക് രഞ്ചിത്ത് ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 കോമല്ലൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് ബീന ബിനോയ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 കോമല്ലൂര്‍ കിഴക്ക് വിജയകുമാരിയമ്മ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 തെരുവില്‍മുക്ക് ഷീബാമോള്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 ചുനക്കര നടുവില്‍ പടിഞ്ഞാറ് സുജ ബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 കോട്ടമുക്ക് മനോജ് കമ്പനിവിള മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍