ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രഞ്ചിത്ത് ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിമുളയ്ക്കല്‍ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ചിത്ത് ആര്‍
വിലാസം രഞ്ചിത്ത് ഭവനം, കരിമുളയ്ക്കല്‍, കോമല്ലൂര്‍ പി.ഒ-690505
ഫോൺ 9895813386
മൊബൈല്‍ 9895813386
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടൂ
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍