ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേള
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീദേവി
വിലാസം കുന്നേല്‍, കൈതവടക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 9744293114
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശവര്‍ക്കര്‍