തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കരിപ്പുഴ സോമവല്ലിസാഗര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 ആഞ്ഞിലിപ്ര ലളിത ശശിധരന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 മറ്റംതെക്ക് ശ്രീകല. എസ്സ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 പേള ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 കാട്ടുവളളി ശ്രീകുമാര്‍ ബി (സന്തോഷ്) മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 ഈരേഴ വടക്ക് മഞ്ജു അനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 പി.എച്ച്.സി.വാര്‍ഡ് രോഹിത് പിളള എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 ഈരേഴ തെക്ക് അച്ചാമ്മ ജോണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ഈരേഴ കെ വാസുദേവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 കൊയ്പ്പളളികാരാഴ്മ കിഴക്ക് സുമ കൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
11 നടയ്ക്കാവ് സുമ അജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 കൊയ്പ്പളളികാരാഴ്മ സി സുധാകരകുറുപ്പ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 മേനാംമ്പളളി രമാദേവി .പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 കോയിക്കത്തറ ഗീത വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
15 ടി.കെ.മാധവന്‍ വാര്‍ഡ് അമൃത ജെ (ചിമ്മു) മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
16 കണ്ണമംഗലം തെക്ക് ലത.എസ്സ് ശേഖര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
17 കണ്ണമംഗലം വടക്ക് അരുണ്‍ കുമാര്‍. ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
18 കൈത വടക്ക് സുഭാഷ് .എസ്സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 ചെട്ടികുളങ്ങര ശ്രീജിത്ത് എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 കടവൂര്‍ തെക്ക് കെ. ഓമനക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
21 കടവൂര്‍ സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി