ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തയ്യൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വിലാസം അമ്പാടി, എണ്ണയ്ക്കാട്, എണ്ണയ്ക്കാട്-689624
ഫോൺ 0479 2464720
മൊബൈല്‍ 9447565161
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്