ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോളി (സിമി)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തായങ്കരി വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് മോളി (സിമി)
വിലാസം 15 IL CHIRA, THAYANKARY, THAYANKARY-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745289728
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല