ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇന്ദിര കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മീനാട് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഇന്ദിര കെ
വിലാസം സൗമ്യ സദനം, മീനാട് കിഴക്ക്, ചാത്തന്നൂര്‍-691572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961589154
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍‌ത്തകന്‍