തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കളിയാക്കുളം മീര ജി എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 ഞവരൂര്‍ രേണുക എസ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 മാമ്പള്ളിക്കുന്നം ദിജു റ്റി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 കോയിപ്പാട് മഹേശ്വരി ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പാലവിള ഷൈനി ജോയി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 ഇടനാട് എസ് കെ ചന്ദ്രകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
7 വയലിക്കട പ്രമോദ് കാരംകോട് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
8 വരിഞ്ഞം ആര്‍ സജീവ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കാരംകോട് സിന്ധു ഉദയന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
10 കോഷ്ണക്കാവ് റ്റി എം ഇക്ബാല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ഏറം ലീലാമ്മ ചാക്കോ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ വനിത
12 സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍ ആര്‍ സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 താഴം അമല്‍ ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 കല്ലുവെട്ടാംകുഴി ഷീബ മോള്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
15 എം.സി. പുരം ശരത് ചന്ദ്രന്‍ ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
16 മീനാട് കിഴക്ക് ഇന്ദിര കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 മീനാട് ബീനാ രാജന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
18 കോട്ടുവാതുക്കല്‍ സജീന റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത