ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലീലാമ്മ ചാക്കോവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഏറം
മെമ്പറുടെ പേര് ലീലാമ്മ ചാക്കോ
വിലാസം ചരുവിള പുത്തന്‍ വീട്, ഏറം, ഇടനാട്-691579
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562576252
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍‌ത്തക