ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷെമീന താഹിര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുള്ളിക്കാല തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷെമീന താഹിര്‍
വിലാസം കാരാളത്ത് തറയില്‍, മൊട്ടയ്ക്കല്‍, തേവലക്കര-690524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9188073728
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍