തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പടിഞ്ഞാറ്റക്കര വടക്ക് അനസ് നാത്തയ്യത്ത് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
2 പടിഞ്ഞാറ്റക്കര കിഴക്ക് രാധാമണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
3 നടുവിലക്കര ജി പ്രദീപ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
4 മുള്ളിക്കാല അനസ് വൈ മെമ്പര്‍ സി.എം.പി ജനറല്‍
5 അരിനല്ലൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് അനീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
6 അരിനല്ലൂര്‍ വടക്ക് ബിജിആന്‍റണി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
7 അരിനല്ലൂര്‍ എസ് ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിളള മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 അരിനല്ലൂര്‍ തെക്ക് പി ഫിലിപ്പ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 പടപ്പനാല്‍ അന്‍സാര്‍ മുഹമ്മദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 മുള്ളിക്കാല തെക്ക് ഷെമീന താഹിര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കോയിവിള കിഴക്ക് സ്നേഹമേരി എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
12 കോയിവിള തെക്ക് ടെല്‍മാ മേരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 കോയിവിള പടിഞ്ഞാറ് സിന്ധു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 പുത്തന്‍സങ്കേതം തെക്ക് പ്രസന്നകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
15 പയ്യംകുളം ബിന്ദുമോള്‍ ബി എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 പുത്തന്‍സങ്കേതം വടക്ക് ജി അനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 കോയിവിള വടക്ക് ഫാത്തിമ കുഞ്ഞ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
18 പാലയ്ക്കല്‍ ഷാനവാസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
19 പാലയ്ക്കല്‍ തെക്ക് ലളിതഷാജി മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി എസ്‌ സി വനിത
20 മൊട്ടയ്ക്കല്‍ പ്രിയങ്കാ ഷൈലേഷ് മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
21 നടുവിലക്കര തെക്ക് അനസ് ഐ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
22 പാലയ്ക്കല്‍ വടക്ക് ബീനാ റഷീദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
23 പടിഞ്ഞാറ്റക്കര തെക്ക് അന്‍വര്‍ എം എ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍