ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നസീമ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചളവറ
മെമ്പറുടെ പേര് നസീമ കെ
വിലാസം കിഴാടയിൽ, നെല്ലായ, ഇരുമ്പാലശ്ശേരി-679335
ഫോൺ 9497287795
മൊബൈല്‍ 9633995620
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ ഹിന്ദി
തൊഴില്‍ അൺ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക