ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രിയദർശിനി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണമ്പൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രിയദർശിനി വി
വിലാസം അരുണോദയം, ശ്രീനാരായണപുരം, വടശ്ശേരിക്കോണം-695143
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129994591
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രാജുവേഷൻ
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ ജോലി