ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ ഷൈലജാ ബീഗംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴുവിലം
മെമ്പറുടെ പേര് എ ഷൈലജാ ബീഗം
വിലാസം വടക്കേ ബംഗ്ലാവ്, മണനാക്ക്, പെരുംകുളം-695102
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447388577
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎസ് സി, ബി എഡ്, എൽ എൽ ബി
തൊഴില്‍ വക്കീൽ