ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം ജലീൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുരുക്കുംപുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് എം ജലീൽ
വിലാസം ജലീൽ മൻസിൽ, കണിയാപുരം,കല്ലുപാലം, കീഴാവൂർ-695584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447583203
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ