ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ വി ശ്രീകാന്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വി ശ്രീകാന്ത്
വിലാസം ഒഴുകുപാറ വീട്, പെരുംകൂർ, വെമ്പായം, കൊഞ്ചിറ-695615
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446304660
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി എൽ എൽ ബി
തൊഴില്‍ വക്കീൽ