ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. വിനോദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബാലരാമപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. വിനോദ്
വിലാസം വിനോദ് മന്ദിരം, മന്നോട്ടുകോണം, പയറ്റുവിള-695501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995005502
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, ബി എ എൽ, എൽ.എൽ.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്