ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി എസ്സ് ബിനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നത്തുകാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി എസ്സ് ബിനു
വിലാസം ബി കെ കോട്ടേജ്, നടൂർക്കൊല്ല, ചായ്ക്കോട്ടുകോണം-695122
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446195035
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ