ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ഷീല കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെഞ്ഞാറമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ഷീല കുമാരി
വിലാസം ഇരുമ്പലം, മാണിക്കൽ, വെഞ്ഞാറമൂട്-695607
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497642128
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ മഹിള പ്രധാൻ ഏജൻറ്