ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബേബി സുധ റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നാവായിക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ബേബി സുധ റ്റി
വിലാസം തമ്പ്, പള്ളിക്കല്‍, പകല്‍കുറി-695604
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446105152
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി ടെക്
തൊഴില്‍ തൊഴില്‍രഹിത