കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുമയ്യ പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിപ്രം
മെമ്പറുടെ പേര് സുമയ്യ പി കെ
വിലാസം പള്ളിക്കണ്ടി ഹൗസ്‌, പള്ളിപ്രം, മുണ്ടയാട്-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037426076
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബാച്‌ലര്‍ ഓഫ് ഡെന്റല്‍ സര്‍ജന്‍
തൊഴില്‍