കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഫ്സില വി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഫ്സില വി പി
വിലാസം വലിയ പുരയില്‍, എടചേരി, പള്ളിക്കുന്ന്-670004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895867955
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹെല്‍ത്ത്‌ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍