തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മാത്താനം വിദ്യാ രഞ്ജിത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ആഫീസ് ശാരി മനോജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 സെന്‍റ് ആന്‍റണീസ് മാത്യു കെ.എ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
4 മൂലങ്കുഴി അന്‍സില മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 കണ്ണാറപ്പള്ളി റ്റി.കെ മജീദ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 കാട്ടിലെമഠം മുംതാസ് സുബൈര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
7 കാട്ടുപുറം പി.എം ഷാനവാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കുടപുറം ഷൈജു രാജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 മധുരക്കുളം മുഹമ്മദ് കുട്ടി(അഷ്റഫ് വെള്ളേഴത്ത്) പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 നദുവത്ത് പ്രകാശന്‍ വി.എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
11 ഹൈസ്ക്കൂള്‍ റാഹില സി.ഇ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 കോട്ടൂര്‍പ്പള്ളി സനീറ ഹസന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
13 സി.എച്ച്.സി ആഗി ജോസഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത